Σεμινάρια από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο για ασφαλιστές

96

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διοργανώνει δωρεάν σεμινάρια για την επαναπιστοποίηση των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, με πρωτοβουλία και ευθύνη της Επιτροπής Ασφαλιστικών και Τραπεζικών Θεμάτων του ΔΣ.

Τα σεμινάρια αυτά, που άρχισαν στις 10 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου είναι απαραίτητα σε όσους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές καταγράφονται ελλείψεις στη διαδικασία επαναπιστοποιήσης για τα έτη 2015-2019.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την πράξη εκτελεστικής επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδας  45/21/11/14 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3350 στις 12/12/14, θα πρέπει όλοι οι (αντα)ασφαλιστικοί  διαμεσολαβητές να έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο των 75 ωρών υποχρεωτικά έτσι ώστε από τις 1/1/2020 να μπορούν να ανανεώσουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

Πηγή: Μακεδονία