Όλα όσα πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια λόγω πανδημίας

Διασταυρώσεις και έλεγχοι στα στοιχεία των ιδιοκτητών που θα υποβάλουν αίτηση.

2

Από αυστηρό έλεγχο και διασταυρώσεις θα περάσουν τα στοιχεία των ιδιοκτητών ακινήτων οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση προκειμένου να καλύψει το Δημόσιο τα 30% των απωλειών που είχαν από ενοίκια κατά τη διάρκεια της καραντίνας, αλλά και τους υπόλοιπους μήνες. Οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να υποβάλουν στην ειδική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έως τις 22 Ιουνίου όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν ότι υπέστησαν απώλειες εξαιτίας της δια νόμου μείωσης των μισθωμάτων κατά 40%.

Όπως έχει αποφασιστεί όσοι ιδιοκτήτες υποβάλουν αιτήσεις, στη συνέχεια ελεγχθούν τα δικαιολογητικά τους και δικαιολογήσουν τη «χασούρα» των προηγούμενων μηνών, θα δουν να συμψηφίζεται με μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις τους μέρος των απωλειών που είχαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Συγκεκριμένα, κάθε ιδιοκτήτης θα δει να καλύπτεται το 30% από τις απώλειες του 40% που είχε κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής μείωσης τους ενοικίου. Εάν δηλαδή ένας ιδιοκτήτης από την υποχρεωτική μείωση του ενοικίου κατά 40% έχασε κάθε μήνα 100 ευρώ, το επόμενο διάστημα θα αποζημιωθεί από το Δημόσιο με 30%. Το ποσό θα του επιστραφεί μέσω συμψηφισμού είτε με το φόρο εισοδήματος, είτε με τον ΕΝΦΙΑ, είτε με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις που έχει ο ιδιοκτήτης.

Επικαιροποίηση στοιχείων

Η διαδικασία δεν θα γίνει αυτόματα, καθώς οι ιδιοκτήτες που εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια θα πρέπει να μπουν με τους κωδικούς του TAXIS στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Εκεί θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τα μισθωτήρια συμβόλαια. Η επικαιροποίηση γίνεται κυρίως για αυτά που έχουν λήξει το προηγούμενο διάστημα και δεν έχουν επικαιροποιηθεί από τους ιδιοκτήτες.

Στη συνέχεια οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση κάλυψης της ζημιάς που θα δηλώσουν ότι έχουν υποστεί. Στην αίτηση θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να αναφέρουν το διάστημα κατά το οποίο πληρώθηκαν μειωμένο ενοίκιο, το ύψος του ενοικίου πριν τη μείωση και το συνολικό ποσό της απώλειας που είχαν κατά τη διάρκεια της δια νόμου μείωσης των ενοικίων.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η αίτηση και μέσω συμψηφισμού να επιστραφεί μέρους των απωλειών στον ιδιοκτήτη, στην πλατφόρμα θα πρέπει να μπουν μέχρι την 26η Ιουνίου 2020 και οι ενοικιαστές προκειμένου να επικυρώσουν την αίτηση που έχει υποβάλλει ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος τους.

Με βάση τα στοιχεία που θα έχει υποβάλλει ο ιδιοκτήτης και θα έχει επικυρώσει ο ενοικιαστής, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε διασταυρώσεις των στοιχείων προκειμένου στη συνέχεια να δώσει το πράσινο φως για το συμψηφισμό του 30% των ενοικίων που δεν εισέπραξαν.